Author = Kordabadi, Mojtaba
A Movie Recommender System Based on Topic Modeling using Machine Learning Methods

Volume 5, Issue 2, December 2022, Pages 19-28

10.22133/ijwr.2022.370251.1139

Mojtaba Kordabadi; Amin Nazari; Muharram Mansoorizadeh